05/02/2020
Het kan behoorlijk angstaanjagend zijn als je bedenkt wat je nodig hebt om productiegegevens te integreren om je fabrieksvloer te optimaliseren. Maar we kennen ook de voordelen die uit de integratie en digitalisering van data kunnen voortvloeien. We weten dat we zonder deze integratie niet precies...
15/01/2020
Leer over de drie belangrijkste maatstaven die de OEE productiviteit beïnvloeden en elimineer de de meest voorkomende oorzaken van machinegerelateerd productiviteitsverlies.
08/01/2020
Er wordt vaak gezegd dat MultiTasking niet productief is en bijgevolg niet succesvol, maar toch doen we het continu. Ook op de productievloer worden meerdere processen tegelijk uitgevoerd. Hierdoor is er dikwijls geen inzicht in of een optimale besturing van de processen, geen optimale tracering van de resources of duidelijke beoordeling van de efficiëntie. Om meer grip op de processen, machines en operators te hebben en bijgevolg op de kwaliteit van uw producten, is de groei naar een one piece flow digital factory heel belangrijk.